Anmälan till Sweden Live 2023 är nu öppen!

Bolag som ej är medlemmar hos Svensk Live har tillgång till två fria platser på Sweden Live per bolag, därutöver kostar varje plats 600 kr (exklusive moms). Passa på att bli medlemmar!